دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲
شرکت های تابعه
 •        شركت توسعه ساختمانی بهمن ( سهامی عام )
 • تاريخچه:
 • شركت توسعه ساختماني بهمن ( سهامي عام ) در تاريخ 1383/11/01 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي استان تهران تحت شماره 239534 و بنام شركت سرمايه گذاري پرنگ به ثبت رسيده است. به استناد صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1387/05/12 نام شركت به شركت توسعه ساختماني بهمن تغيير يافت و موضوع فعاليت از سرمايه گذاري به پيمانكار عمومي ( ماده 12 اساسنامه ) اصلاح گرديد .
شركت توسعه ساختمانی بهمن ( سهامی عام )
 • سرمايه و سهامداران عمده:
 • سرمايه قانوني و ثبت شده شركت مبلغ ده ميليارد ريال مي باشد كه به ده ميليون سهم عادي هزار ريالي با نام تقسيم شده است.

 • موضوع فعاليت
 • موضوع فعاليت شركت عبارتند از:
  سرمايه گذاري و مشاركت در انجام كليه امور تجاري در حوزه هاي ساختمان، شهرسازي، زير ساخت حمل و نقل ريلي وهوايي زميني و تونل شبكه هاي آبرساني و فاضلاب، ساخت سد و سازه هاي دريايي و ساحلي و تاسيسات خطوط انتقال نيرو* تهيه و نصب تجهيزات  برق، آب و وسايل انتقال و تاسيسات ساختمان و پيمانكاري مخابرات * خريد اوراق مشاركت * ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه سرمايه گذاري ها و كليه امور بازرگاني اعم از داخلي و خارجي * آماده سازي شركت هاي مورد سرمايه گذاري جهت ورود به بورس اوراق بهادار * استفاده از تسهيلات مالي و اعتباري بانك ها، شركت هاي بيمه، موسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي * شركت در مناقصات و مزايدات وعقد قرارداد با كليه سازمان ها، نهادها، وزارتخانه ها و شركت هاي دولتي و خصوصي اعم از داخلي و خارجي * اخذ و اعطاي نمايندگي اشخاص حقيقي و حقوقي و ايجاد شعبه در داخل يا خارج از كشور * ارائه خدمات مشاوره اي درزمينه توليد، سرمايه گذاري هاي جديد، توسعه، تكميل، برنامه ريزي و بودجه بندي، تامين منابع مالي و اعتباري، طراحي نظام هاي مديريتي جهت تسهيل و افزايش كارايي شركت ها * برابر مقررات و با رعايت كليه تشريفات قانوني ، انجام كليه امور و فعاليت هايي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم براي تحقق اهداف و موضوع فعاليت شركت لازم و مفيد باشد و يا در جهت تحقق موضوع فعاليت شركت ضرورت داشته باشد. حوزه هاي فعاليت شركت عبارتند از:
  اين شركت به عنوان هلدينگ تخصصي سرمايه گذاري بهمن در حوزه املاك و مستغلات با رويكرد مديريت دارايي ( real estate  asset management ) درحـوزه هاي وابسته به اين بخش مشغـول فعاليت مي باشد، از جمله حـوزه هاي تخصصي مـذكور،  مي توان به سرمايه گذاري، تشكيل و مديريت سبد دارايي و ارائه راه حل جـامع بازاريابي اشاره نمود. دارايي هاي در دست تكميل عبارتند از:
   زمين در قسمت تجاري مـنطقه آزاد انرژي پارس ( عسلويه ) و 95% سهام شركت بافكار و پروژه مجتمع عظيم بافكار مي باشد كه پروژه بافكار درزميني به وسعت 112000 متر مربع بخشي از محدوده اي است كه درحد فاصـل خيابان هاي شوش و بعثت قرار گرفته است و در طرح جامع جديد تهران به مركز فعاليت هاي (CBD) ملحق گرديده است. در حال حاضر قرارداد مشاركت با سازمان مشاركت هاي شهرداري تهران منعقد گرديده و پروژه در مرحله طراحي و اخذ مجوزهاي لازم جهت ساخت مي باشد. يادآور مي شود شركت بافكار در تاريخ 1352/04/14 به صورت شركت سهامي خاص و طي شماره 17253 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده است. شركت توسعه ساختماني بهمن در تاريخ 1384/04/14 به ميزان 83/3 درصد از سهام شركت بافكار را خريد. سپس با شركت در مزايده فروش سهام بافكار متعلق به سازمان خصوصي سازي، مالك 94 درصد از سهام شركت بافكار شد.
 • اطلاعات ارتباطی
 • نشانيمركز اصلي شركت: تهران- بزرگراه شهید لشگری( جاده مخصوص کرج )، کیلومتر 13، پلاک 279، سایت شماره 2 گروه بهمن
 • تلفن 48027
 • فاكس48097401
ارتباط با سرمایه گذاری بهمن
 • تهران، بزرگراه شهید لشگری ( جاده مخصوص کرج )، کیلومتر 13، پلاک 279، سایت شماره 2 گروه بهمن 
 • تلفن : 48081- داخلی 274
 • فاکس : 48081- داخلی 8064
 • پست الکترونیکی :info@bahmaninco.com
پل ارتباطی با اداره سهام
 • تلفن : 48081- داخلی 274
 • فاکس : 48081- داخلی 8064