پنجشنبه ۱۹ تير ۱۳۹۹
ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)
ردیف نام و نام خانوادگی سمت موظف / غیر موظف مدرک تحصیلی نام عضو حقوقی هیئت مدیره
1 محمدرضا  رستمی
رئیس هیئت مدیره غیر موظف کارشناس ارشد
شرکت سرمایه گذاری پویا همگام
2 محمد جواد سلیمی نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف دکترا شرکت سرمایه گذاری سامان مجد
3 علی اکبر رمضانی
عضو هیئت مدیره غیر موظف دکترا
شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان
4 حسن  هاشمی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف کارشناس ارشد
شرکت گروه انرژی مهستان
5 کیوان قاصدی دیزجی
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
موظف کارشناس ارشد
شرکت گروه بهمن
ارتباط با سرمایه گذاری بهمن
  • تهران، بزرگراه شهید لشگری ( جاده مخصوص کرج )، کیلومتر 13، پلاک 279، سایت شماره 2 گروه بهمن 
  • تلفن : 48081- داخلی 274
  • فاکس : 48081- داخلی 8064
  • پست الکترونیکی :info@bahmaninco.com
پل ارتباطی با اداره سهام
  • تلفن : 48081- داخلی 274
  • فاکس : 48081- داخلی 8064