يکشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۹
ترکیب سهامداران عمده شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)
ردیف نام سهامدار تعداد سهام درصد تعداد سهام درصد
1 شرکت گروه بهمن 1,120,642,713
40.8 10.85.651.301
39.48
2 شرکت سرمایه گذاری سامان مجد
429,831,312
15.6 425.314.577 15.47
3 شرکت بیمه ملت 275,000,000
10.0 309.991.412 11.27
4 شرکت داد و ستد آریا 285,600,000
10.4 288.555.795 10.49
5 شرکت گروه انرژی مهستان 237,218,226
8.6 237.218.226 8.63
6 شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان
93,346,585
3.4 94.246.585 3.43
7 بانک مهر
85,454,544
3.1 85.454.544 3.11
8
سایر سهامداران 222,906,620 8.1
223.567.560 8.12
- جمع 2,750,000,000
100 2.750.000.000 100
- - 1398/09/30 1398/09/30 1397/09/30 1397/09/30
ارتباط با سرمایه گذاری بهمن
  • تهران، بزرگراه شهید لشگری ( جاده مخصوص کرج )، کیلومتر 13، پلاک 279، سایت شماره 2 گروه بهمن 
  • تلفن : 48081- داخلی 274
  • فاکس : 48081- داخلی 8064
  • پست الکترونیکی :info@bahmaninco.com
پل ارتباطی با اداره سهام
  • تلفن : 48081- داخلی 274
  • فاکس : 48081- داخلی 8064