دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲
شرکت های تابعه
 •        شركت سرمايه گذاري آوين
 • تاريخچه:
 • شـركت سـرمايه گذاري آوين در تاريخ 1383/05/11 به صـورت شـركت سهامي عام تأسيس و طـي شماره 227366 دراداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است. در حال حاضر شركت سرمايه گذاري آوين جزء واحد هاي تجاري مشمول تلفيق شركت سرمايه گذاري بهمن مي باشد.
شــركت سـرمايه گذاري آوين
 • سرمايه و سهامداران عمده:
 • سرمايه قانوني و ثبت شده شركت در حال حاضر مبلغ 100 ميليارد ريال منقسم به 100 ميليون سهم يكهزار ريالي با نام تقسيم شده است.
                                          
 • موضوع فعاليت:
 • موضوع فعاليت شركت طبق ماده 3 اساسنامه عبارتست از:
  خريد، فروش و پذيره نويسي سهام شركت هاي توليدي، بازرگاني و خدماتي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و خارج از بورس
 • - سرمايه گذاري و مشاركت در سرمايه، خريد سهام، بازسازي، نوسازي و آماده سازي انواع شركت هاي داخلي و خارجي، موسسات ، طرح ها، پروژه ها، فروش سهام و واگذاري سهام شركت ها
 • - خريد و فروش اموال منقول و انجام فعاليت هاي بازرگاني و تجاري داخلي و خارجي، واردات و صادرات انواع كالاهاي مجاز بازرگاني و توليد و توزيع آنها
 • - ارائه خدمات مشاوره اي در كليه امور بازرگاني اعم از داخلي و خارجي
 • - آماده سازي شركت هاي مورد سرمايه گذاري جهت ورود به بورس اوراق بهادار
 • - استفاده از تسهيلات مالي و اعتباري بانك ها، شركت هاي بيمه، موسسات مالي و اعتباري داخـلي و خارجي
 • - شركت در مناقصه ها و مزايده ها وعقد قرارداد با كليه سازمان ها، نهادها، وزارتخانه ها و شركت هاي دولتي و خصوصي اعم از داخلي و خارجي
 • - اخذ و اعطاي نمايندگي اشخاص حقيقي و حقوقي و ايجاد شعبه در داخل يا خارج از كشور
 • - ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه توليد، سرمايه گذاري هاي جديد، توسعه، تكميل، برنامه ريزي و بودجه بندي، تامين منابع مالي و اعتباري، طراحي نظام هاي مديريتي جهت تسهيل و افزايش كارايي شركت ها
 • - انجام كليه امور و فعاليت هايي كه بطور مستقيم و غير مستقيم براي تحقق اهداف و موضوع فعاليت شركت لازم و مفيد باشد و يا در جهت تحقق موضوع فعاليت شركت ضرورت داشته باشد.
 • اطلاعات ارتباطی
 • نشانيمركز اصلي شركت: تهران– خيابان وليعصر- بالاتر از ميدان ونك- خيابان شهيد خليل زاده ( ليدا )- پلاك 54
 • تلفن 88784603   
 • فاكس88784604  
ارتباط با سرمایه گذاری بهمن
 • تهران، بزرگراه شهید لشگری ( جاده مخصوص کرج )، کیلومتر 13، پلاک 279، سایت شماره 2 گروه بهمن 
 • تلفن : 48081- داخلی 274
 • فاکس : 48081- داخلی 8064
 • پست الکترونیکی :info@bahmaninco.com
پل ارتباطی با اداره سهام
 • تلفن : 48081- داخلی 274
 • فاکس : 48081- داخلی 8064