دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲
 • ارتباط با ما:

 • نشاني دفتر مركزي: 
 • تهران، بزرگراه شهید لشگری ( جاده مخصوص کرج )، کیلومتر 13، پلاک 279، سایت شماره 2 گروه بهمن 
 • کد پستی:   39711-13999
 • تلفـن: 48081
 • فاكس: 48081 ( داخلی 8049 )
 • نشاني پست الكترونيكي: info@bahmaninco.com

 • نشاني دفتر امور سهام: 
 • تهران، بزرگراه شهید لشگری ( جاده مخصوص کرج )، کیلومتر 13، پلاک 279، سایت شماره 2 گروه بهمن
 • کد پستي :  39711-13999
 • تلفـن:   48081 - داخلی 274  
 • فاكس:   48081 - داخلی 8049
 • نشاني پست الكترونيكي: saham@bahmaninco.com
 
ارتباط با سرمایه گذاری بهمن
 • تهران، بزرگراه شهید لشگری ( جاده مخصوص کرج )، کیلومتر 13، پلاک 279، سایت شماره 2 گروه بهمن 
 • تلفن : 48081- داخلی 274
 • فاکس : 48081- داخلی 8064
 • پست الکترونیکی :info@bahmaninco.com
پل ارتباطی با اداره سهام
 • تلفن : 48081- داخلی 274
 • فاکس : 48081- داخلی 8064