دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲
شرکت های تابعه
 • شركت سرمايه گذاري ارزش آفرينان ( سهامي عام )
 • تاريخچه:
 • شركت سرمايه گذاري ارزش آفرينان(سهامي عام)درتاريخ 1382/06/15بصورت شركت سهامي عام تاسيس شده و طي شماره 208567 در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است. ضمنا در اجراي مفاد ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه نام شركت تحت شماره 11079مورخ 1391/04/28در فهرست شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج گرديده است.
شـركت ســـرمايه گذاري ارزش آفــــرينان ( سهامي عام )
 • سرمايه و سهامداران عمده:
 • سرمايه قانوني و ثبت شده شركت در حال حاضر مبلغ 300 ميليارد ريال منقسم به 300 ميليون سهم يك هزار ريالي با نام مي باشد.
 •  


 • موضوع فعاليت:
 • موضوع فعاليت شركت طبقه ماده 3 اساسنامه عبارتست از :
 • موضوع فعاليت اصلي:
 • 1- سرمايه گذاري در سهام، سهم الشركه، واحدهاي سرمايه گذاري صندوق ها يا ساير اوراق بهادار داراي حق راي شركت ها، موسسات يا صندوق هاي سرمايه گذاري با هدف كسب انتفاع به طوري كه به تنهايي يا به همراه اشخاص وابسته خود، كنترل شركت، موسسه يا صندوق سرمايه گذاري سرمايه پذير را دراختيار نگرفته يا درآن نفوذ قابل ملاحظه نيابد 2- سرمايه گذاري در ساير اوراق بهادار كه به طور معمول داراي حق راي نيست و توانايي انتخاب مدير يا كنترل ناشر را به مالك اوراق بهادار نمي دهد.
 • موضوع فعاليت فرعي:
 • 1- سرمايه گذاري در مسكوكات، فلزات گرانبها، گواهي سپرده بانكي و سپرده هاي سرمايه گذاري نزد بانك ها و موسسات مالي اعتباري مجاز. 2- سرمايه گذاري در سهام، سهم الشركه، واحدهاي سرمايه گذاري صندوق ها يا ساير اوراق بهادار داراي حق راي شركت ها، موسسات يا صندوق هاي سرمايه گذاري با هدف كسب انتفاع به طوري كه به تنهايي يا به همراه اشخاص وابسته خود، كنترل شركت، موسسه يا صندوق سرمايه گذاري سرمايه پذير را دراختيار گرفته يا در آن نفوذ قابل ملاحظه بيابد. 3- سرمايه گذاري در ساير دارايي ها از جمله دارايي هاي فيزيكي، پروژه هاي توليدي و پروژه هاي ساختماني با هدف كسب انتفاع. 4- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله : 1-4-پذيرش سمت در صندوق هاي سرمايه گذاري. 2-4- تامين مالي بازار گرداني اوراق بهادار. 3-4- مشاركت در تعهد پذيره نويسي اوراق بهادار. 4-4- تضمين نقدشوندگي، اصل يا حداقل سود اوراق بهادار. 5- شركت مي تواند در راستاي اجراي فعاليت هاي مذكور در اين ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهيلات مالي با تحصيل دارايي نمايد يا اسناد اعتباري بانكي افتتاح كند و به واردات يا صادرات كالا بپردازد و امور گمركي مربوطه را انجام دهد. اين اقدامات فقط در صورتي مجاز است كه در راستاي اجراي فعاليت هاي شركت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.     

 • اطلاعات ارتباطی
 • نشانيتهران – خيابان شهيد بهشتي، بين خيابان احمد قصير و انتفاضه، پلاك 283، ساختمان نگين آزادي، طبقه ششم، واحد 13 غربي
 • تلفن 88107915
 • فاكس88107914 نشاني سايت www.Arzeshafarinan.com
ارتباط با سرمایه گذاری بهمن
 • تهران، بزرگراه شهید لشگری ( جاده مخصوص کرج )، کیلومتر 13، پلاک 279، سایت شماره 2 گروه بهمن 
 • تلفن : 48081- داخلی 274
 • فاکس : 48081- داخلی 8064
 • پست الکترونیکی :info@bahmaninco.com
پل ارتباطی با اداره سهام
 • تلفن : 48081- داخلی 274
 • فاکس : 48081- داخلی 8064