دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲
ترکیب سهامداران عمده شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)
ردیف نام سهامدار تعداد سهام درصد تعداد سهام درصد
1 شرکت گروه بهمن 1.143.640.514
41.59 1.120.642.713 40.75
2 شرکت سرمایه گذاری سامان مجد
425.590.397
15.48 429.831.312 15.63
3 شرکت بیمه ملت 275.000.000
10.0 275.000.000 10.0
4 شرکت گروه انرژی مهستان 166.862.852
6.07 237.218.226 8.63
5 شرکت کیا مهستان
99.346.585
3.61 93.346.585 3.39
6 بانک مهر اقتصاد
85.448.374
3.10 85.454.544 3.10
7
سایر سهامداران 554.111.278 20.15 508.506.620 18.50
- جمع 2,750,000,000
100 2.750.000.000 100
- - 1399/09/30 1399/09/30 1398/09/30 1398/09/30
ارتباط با سرمایه گذاری بهمن
  • تهران، بزرگراه شهید لشگری ( جاده مخصوص کرج )، کیلومتر 13، پلاک 279، سایت شماره 2 گروه بهمن 
  • تلفن : 48081- داخلی 274
  • فاکس : 48081- داخلی 8064
  • پست الکترونیکی :info@bahmaninco.com
پل ارتباطی با اداره سهام
  • تلفن : 48081- داخلی 274
  • فاکس : 48081- داخلی 8064